admin@kuijsi.edu.my 07-2332400

Kakitangan

Email

Email

Jabatan

Bahagian Pentadbiran

Bahagian Kewangan

Bahagian Perolehan

Bahagian Teknologi Maklumat

Bahagian Akademik

Bahagian Peperiksaan