admin@kuijsi.edu.my 07-2332400

Borang Kehadiran Pensyarah

Diploma Perbankan Islam

Muka Hadapan

KEHADIRAN DBI NOV 2021 - MAC 2022

Diploma Kewangan Islam

Muka Hadapan

KEHADIRAN DKI NOV 2021 - MAC 2022

Diploma Pendidikan Awal Kanak - Kanak

Muka Hadapan

KEHADIRAN DPAK NOV 2021- MAC 2022

Diploma Pendidikan Islam

Muka hadapan

KEHADIRAN DPI NOV 2021 - MAC 2022

Diploma Syariah Islamiah

Muka Hadapan

KEHADIRAN DSI NOV 2021 - MAC 2022

Diploma Usuluddin

Muka Hadapan

KEHADIRAN DSU NOV 2021 - MAC 2022

Diploma Tahfiz Al Quran Wal Qiraat

Muka Hadapan

KEHADIRAN DTQ NOV 2021 - MAC 2022