admin@kuijsi.edu.my 07-2332400

Borang Pendaftaran Subjek

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

DPAK SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 1

DPAK SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 2

DPAK SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 3

DPAK SEM 2 (AMBILAN APRIL 2024)

DPAK SEM 3 (AMBILAN NOV 2023)

DPAK SEM 4 (AMBILAN OGOS 2023)

DPAK SEM 4 (AMBILAN JUN 2023)

DPAK SEM 5 (AMBILAN APRIL 2023)

DPAK SEM 6 (AMBILAN NOV 2022)

DPAK SEM 7 (AMBILAN OGOS 2022)

DPAK SEM 7 (AMBILAN JUN 2022)

DPAK SEM 7 (AMBILAN MAC 2022)

Diploma Perbankan Islam & Kewangan Islam

DBI DKI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024)

DBI SEM 3 (AMBILAN NOV 2023)

DKI SEM 4 (AMBILAN OGOS 2023)

DBI SEM 7 (AMBILAN NOV 2022)

Diploma Pendidikan Islam

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 1

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 2

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 3

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 4

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 5

DPI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024) KELAS 6

DPI SEM 2 (AMBILAN APRIL 2024)

DPI SEM 3 (AMBILAN NOV 2023)

DPI SEM 4 (AMBILAN OGOS 2023)

DPI SEM 4 (AMBILAN JUN 2023) KELAS 1

DPI SEM 4 (AMBILAN JUN 2023) KELAS 2

DPI SEM 4 (AMBILAN JUN 2023) KELAS 3

DPI SEM 4 (AMBILAN JUN 2023) KELAS 4

DPI SEM 5 (AMBILAN APRIL 2023)

DPI SEM 6 (AMBILAN NOV 2022)

DPI SEM 7 (AMBILAN OGOS 2022) KELAS 1

DPI SEM 7 (AMBILAN OGOS 2022) KELAS 2

DPI SEM 7 (AMBILAN JUN 2022) KELAS 1

DPI SEM 7 (AMBILAN JUN 2022) KELAS 2

DPI SEM 7 (AMBILAN JUN 2022) KELAS 3

DPI SEM 7 (AMBILAN MAC 2022)

DPI SEM 7 (AMBILAN NOV 2021)

Diploma Usuluddin

DUS SEM 1 (JUN 2024)

DUS SEM 2 (APRIL 2024)

DUS SEM 3 (NOV 2023)

DUS SEM 4 (OGOS 2023)

DUS SEM 4 (JUN 2023)

DUS SEM 5 (APRIL 2023)

DUS SEM 6 (NOV 2022)

Diploma Syariah Islamiah

DSI SEM 1 (AMBILAN JUN 2024)

DSI SEM 2 (AMBILAN APRIL 2024)

DSI SEM 3 (AMBILAN NOV 2023)

DSI SEM 4 (AMBILAN OGOS 2023)

DSI SEM 4 (AMBILAN JUN 2023)

DSI SEM 5 (AMBILAN APRIL 2023)

DSI SEM 6 (AMBILAN NOV 2022)

Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat

DTQ Sem 1 (Ambilan Jun 2024) KELAS 1

DTQ Sem 1 (Ambilan Jun 2024) KELAS 2

DTQ Sem 2 (Ambilan Nov 2023)

DTQ Sem 3 (Ambilan Nov 2023) PENGAJIAN 2 TAHUN

DTQ Sem 3 (Ambilan Jun 2023) KELAS 1

DTQ Sem 3 (Ambilan Jun 2023) KELAS 2

DTQ Sem 4 (Ambilan Jun 2023) PENGAJIAN 2 TAHUN

DTQ Sem 4 (Ambilan Nov 2022)

DTQ Sem 5 (Ambilan Jun 2022)

DTQ Sem 6 (Ambilan Nov 2022) PENGAJIAN 2 TAHUN

DTQ Sem 6 (Ambilan Nov 2021)

Diploma Pendidikan Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat

DPTQ Semester 1 (Ambilan Jun 2024)

DPTQ Semester 3 (Ambilan Nov 2023)

DPTQ Semester 4 (Ambilan Jun 2023)

DPTQ Semester 6 (Ambilan Nov 2022)

DPTQ Semester 7 (Ambilan Jun 2022)

Diploma Pengurusan Dakwah

DPD SEM 1 (AMBILAN JUN 2024)

DPD SEM 4 (AMBILAN JUN 2023)

DPD SEM 4 (AMBILAN OGOS 2023)

DPD SEM 6 (AMBILAN JUN 2022)

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Halal

ISMPH SEM 1 (AMBILAN JUN 2024)

Ijazah Sarjana Muda Syariah (Pengurusan Halal)

ISMSPH SEM 1 (AMBILAN JUN 2024)